#Pallavolo #EuroVolleyW2017 – Nell’Ucraina assente la star Olesya Rykhliuk

Il ct dell’Ucraina Gariy Yegiazarov ha fatto le sue scelte per la rassegna continentale: nelle 14 atlete convocate spicca l’assenza di Olesya Rykhliuk.
Alzatrici: Olena Novgorodchenko, Oleksandra Peretyatko
Opposti: Karyna Yurchenko, Anastasiya Chernukha
Centrali: Iryna Trushkina, Inna Molodtsova, Yuliya Gersymova, Svitlana Dorsman
Martelli: Tetyana Kozlova, Hanna Kyrychenko, Ana Stepanyuk, Nadiia Kodolova
Liberi: Viktoriya Delros, Alina Stepanchuk